kendinikesfet_2015 (10)Yorumlar kapatıldı.

Yeni Yıl Kutlaması
Kar Beyazlığında İnziva Büyükada
Yeni Yılda “Yeni Bir Ben” Kampı
“Doğru İletişim ve NLP” Kampı